SERTIFIKACIONO TELO – Sertifikacija zavarivača, lemioca i operatera zavarivanja

WELD-ING je akreditovano sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba – sertifikaciju zavarivača, lemioca i operatera zavarivanja.

Sertifikaciju obavljamo za seledeće postupke zavarivanja i lemljenja:

Šema sertifikacije (oznaka šema sertifikacije)

Standard prema kome se vrši sertifikacija zavarivača, lemioca i operatera zavarivanja

Zavarivanje topljenjem (ŠS.WI.01)

·       111 – Ručno – elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom

·       121 – Elektrolučno zavarivanje pod praškom sa punom elektrodnom žicom

·       131 – Zavarivanje sa punom elektrodnom žicom u zaštitnoj atmosferi inertnog gasa

·       135 – Zavarivanje sa punom elektrodnom žicom u zaštitnoj atmosferi aktivnog gasa

·       136 – Zavarivanje sa elektrodnom žicom punjenom praškom u zaštitnoj atmosferi aktivnog gasa

·       138 – Zavarivanje sa elektrodnom žicom sa metalnim punjenjem u zaštitnoj atmosferi aktivnog gasa

·       141 – Elektrolučno zavarivanje netopivom volframovom elektordom sa punim dodatnim materijalom (žica/šipka) u zaštitnoj atmosferi inertnog gasa – Argona

·       142 – Elektrolučno zavarivanje netopivom volframovom bez dodatnog materijala u zaštitnoj atmosferi inertnog gasa – autogeno TIG zavarivanje

·       311 – Gasno – autogeno zavarivanje plamenom kiseonik-acetilen

·       Automatizovano i automatsko zavarivanje metalnih materijala

SRPS EN ISO 9606-1

SRPS EN ISO 9606-2

SRPS EN ISO 9606-3

SRPS EN ISO 9606-4

API 1104

ASME Section IX

SRPS EN ISO 14732

Zavarivanje termoplastičnih materijala (ŠS.WI.02)

SRPS EN 13067

Aluminotermijsko zavarivanje šina (ŠS.WI.03)

SRPS EN 14730-2 (prema uputstvu 336 – Železnica Srbije)

(Tvrdo) lemljenje (ŠS.WI.04)

SRPS EN ISO 13585

*Sertifikacija se obavlja u prostorijama preduzeća „WELD-ING“ d.o.o. ili na lokaciji Naručioca usluge.

Kandidati zainteresovani za polaganje sertifikata mogu da popune Zahtev za sertifikaciju i proslede ga na naš e-mail ili kontaktiraju menadžera šeme sertifikacije zavarivača.

tel. 011/2717-320
tel/fax 011/6303-415
e-mail weldingdoo@gmail.com

Na osnovu rešenja Ministarstva rudarstva i energetike privredno društvo WELD-ING d.o.o. je imeneovano telo za nerastavljive spojeve – za odobravanje osoblja za izvođenje nerastavljivih spojeva na opremi pod pritiskom u skladu sa tačkom 3.1.2. iz Priloga I Pravilnika o opremi pod pritiskom (“Službeni glasnik RS”, broj 114/21).

Sertifikaciono telo je akreditovano u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO IEC 17024.

Pristupne liste za sve šeme sertifikacije:

 
 

 

 

Galerija