• Izrada tehnologija zavarivanja,
 • Izrada specifikacija tehnologije zavarivanja (PWPS / WPS lista),
 • Izrada planova zavarivanja,
 • Izrada uputstava za termičku obradu,
 • Izrada uputstava, procedura i priprema preduzeća za dobijanje sertifikata prema:
  • EN ISO 3834 – osposobljavanje pogona za zavarivačke radove,
  • EN 1090 – proizvođači zavarenih konstrukcija,
  • EN 12952 – proizvođači kotlovskih postrojenja.
 • Koordinacija u zavarivanju,
 • Nadzor pri izvođenju zavarivačkih radova,
 • Superkontrola pri izvođenju zavarivačkih radova,

Inženjering i konsulting usluge iz oblasti tehnike i tehnologije zavarivanja obavljamo u skladu sa važećim  srpskim, evropskim i međunarodnim standardima.

Galerija