KONTROLNO TELO – Validacija uređaja za elektrolučno zavarivanje

WELD-ING je akreditovano kontrolno telo za proveru ispravnosti – vizuelno kontrolisanje i kontrolisanje električnih parametara na uređajima za elektrolučno zavarivanje prema standardima:

  • SRPS EN IEC 60974-14 – Oprema za elektrolučno zavarivanje – Deo 14 kalibracija, validacija i konzistentno ispitivanje uređaja za elektrolučno zavarivanje,
  • SRPS EN ISO 50504 – Validacija uređaja za elektrolučno zavarivanje.

Provera ispravnosti uređaja za elektrolučno zavarivanje – redovan pregled i validacija opreme za elektrolučno zavarivanje je od vitalnog značaja za kvalitet izvedenih zavarivačkih radova.

Redovni godišnji pregledi i validacija uređaja za elektrolučno zavarivanje garantuje održavanje kvaliteta izvedenih zavarenih spojeva.

Sertifikat o kontrolisanju uređaja za zavarivanje ima cilj da dokaže kompetentnost opreme da može da kvalitetno izradi zavarene spojeve i podigne kvalitet zavarivanja.

Kontrolno telo je akreditovano u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:

Galerija