Preduzeće je specijalizovano za izvođenje radova na poslovima montaže i zavarivanja na termoelektranama, rafinerijama i drugim industrijskim postrojenjima u zemljama Evropske Unije, Bliskog istoka i Afrike.

U mogućnosti smo da vam ponudimo angažovanje sledećih kvalifikovanih radnika sa višegodišnjin iskustvom:

  • Zavarivače sa važećim TÜV sertifikatima prema standardu DIN EN ISO 9606-1 (postupak 111, 141, 141-111, 135 i 136),
  • Cevare i bravare sa iskustvom na pripremi i montaži cevovoda, konstrukcija i posuda pod pritiskom,
  • Evropske inženjere zavarivanja i Internacionalne inspektore zavarivanja sa licencama za izvođenje radova.

Pored izvođenje radova u inostranstvu organizjemo i probe – pripreme zavarivača, bravara i cevara za rad na objektima u Srbiji i u inostranstvu prema zahtevima Naručioca.

Galerija