Škola zavarivanja – centar za obuku zavarivača

Jedina škola zavarivanja u Srbiji sertifikovana od strane TÜV Rheinland iz Kelna.

Obuka zavarivača – varioca – stručno osposobljavanje kandidata za sledeće postupke zavarivanja:

Oznaka postupka zavarivanja prema SRPS EN ISO 4063

Evrospka skraćenica

Američka skraćenica

Naziv

postupka

zavarivanja

111

MMA

SMAW

Ručno – elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom

131

MIG

GMAW

Zavarivanje sa punom elektrodnom žicom u zaštitnoj atmosferi inertnog gasa

135

MAG

GMAW

Zavarivanje sa punom elektrodnom žicom u zaštitnoj atmosferi aktivnog gasa

136

FCAW

FCAW

Zavarivanje sa elektrodnom žicom punjenom praškom u zaštitnoj atmosferi aktivnog gasa

138

FCAW

FCAW

Zavarivanje sa elektrodnom žicom sa metalnim punjenjem u zaštitnoj atmosferi aktivnog gasa

141

TIG

GTAW

Elektrolučno zavarivanje netopivom volframovom elektrordom sa punim dodatnim materijalom  u zaštitnoj atmosferi inertnog gasa – Argona

142

TIG

GTAW

Elektrolučno zavarivanje netopivom volframovom bez dodatnog materijala u zaštitnoj atmosferi inertnog gasa – autogeno TIG zavarivanje

311

OAW

OAW

Gasno – autogeno zavarivanje plamenom kiseonik – acetilen

 

Obuka zavarivača (varioca) rutilnim, bazičnim, celuloznim i drugim specijalnim elektrodama i punim/punjenim žicama, uz korišćenje zavarivačkog ogledala, u svim položajima zavarivanja, na limovima i cevima, na materijalima od S235JR, St 35.8/ III, S355J2G3, 16 Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 12H1MF sve do X20CrMoV12, P91, P92, X10CrA17, X6CrNiMoNb17, Inox – prohron, aluminijum i legure aluminijuma.

Obuka se sprovodi prema programu međnarodnog instituta za zavarivanje (modul EWF E1 do E8), na najsavremnijim uređajima za zavarivanje (Kemppi, ESAB, Miller) i sa najkvalitetnijim dodatnim materijalima za zavarivanje.

Obuka zavarivača se sprovodi pod stručnim nadzorom evropskih inženjera zavarivanja (EWE), inspektora (IWI) i instruktora zavarivanja.

Pored obuka organizjemo i probe – pripreme zavarivača, bravara i cevara za rad na objektima u Srbiji i u inostranstvu prema zahtevima Naručioca.

Takođe, organizujemo stručnu obuku bravara i cevara, kao i stručnu obuku za gasno rezanje – sečenje plamenom kiseonik – acetilen.

Nakon završene obuke kandidat može da polaže domaći ili TÜV sertifikat koji važi u celom svetu. Kandidat koji položi TÜV sertifikat istovremeno dobija i TÜV zavarivački pasoš.

Galerija