Reparaturno zavarivanje i navarivanje
Reparaturna zavarivanja izvodimo u centru za reparaturu WELD-ING-a  u Beogradu ili u prostorijama naručioca, sa najkvalitietnijim dodatnim materijalima i najsavremenijim uređajima za elektrolučno zavarivanje uz nadzor evropskih inženjera i inspektora zavarivanja.

Reparaturno zavarivanje i navarivanje pohabanih i havarisanih delova uređaja i  opreme u svim industrijskim granama od svih vrsta čelika, čeličnog i sivog liva (gusa), aluminijuma i legura aluminijuma, inox-a, bakra, mesinga, bronze.

Višegodišnje iskustvo pri reparaturi i sanaciji:
Građevinske, rudarske i transportne mehanizacije:
Sanacija auto dizalica, kranskih dizalica, mostnih i portalnih kranova, bagera, rovokopača, šasija kamiona,  šinobusa, lokomotiva, vagona…

Termoenergetske opreme:
Reparatura vratila, vretena, zasuna i zatvarača ventila visokog pritiska, kućišta pumpi, posuda pod pritiskom, rezervoara i kotlova…

Opreme u industriji za proizvodnju opeke, šećeranama i cementarama.
reparatura silosa, ekstrudera, presa…

Delova motora i mašina
reparatura zupčanika, glava i blokova motora, kartera, hladnjaka, izduvnih grana…

Reparaturom se postiže ekonomičnost i  dugotrajnost. Cena reparature je višestruko niža od kupovine novog dela, a vreme zastoja značajno smanjeno. Reparirani deo traje do tri puta duže od novog dela.

Termička obrada
Ukoliko je potrebno pri reparaturi pružamo usluge termičke obrade zavarenih spojeva i pozicija na kojima se vrši reparatura (pregrevanje, žarenje, otpuštanje, normalizacija)…

Ispitivanje metodama bez razaranja
Pre i nakon reparaturnih zavarivanja i navarivanje obavljamo ispitivanje zavarenih spojeva i osnovnih materijala metodama bez razaranja.

  • VT – vizuelno dimenziono ispitivanje (SRPS EN ISO 17637 i SRPS EN 13018)
  • PT – ispitivanje metodom tečnih penetranata (SRPS EN ISO 3452-1 i SRPS EN ISO 23277)
  • MT – merenje tvrdoće (SRPS EN ISO 6506-1)

Galerija